Doradztwo Podatkowe:

• udzielanie porad opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych
• dokonywanie analiz w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych
• kompleksowa obsługa powstających podmiotów: pomoc w wyborze formy prawnej, formy opodatkowania, przeprowadzenie procedur rejestracyjnych
• uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych
• reprezentowanie przed organami skarbowymi
• pozyskiwanie opinii Urzędu Skarbowego w sytuacjach braku jednoznacznej wykładni prawa podatkowego
• sporządzanie deklaracji podatkowych – pełny zakres::
• podatek dochodowy od osób fizycznych
• podatek dochodowy od osób prawnych
• podatek VAT
• podatek akcyzowy
• podatek od czynności cywilno prawnych
• konsultacje z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatku
• sporządzanie rozliczeń rocznych PIT i CIT

Wróć