Doradztwo Finansowe i Inwestycyjne:

• pomoc w wykorzystywaniu z instrumentów finansowych takich jak faktoring, forfiting
• konsultacje z zakresu zawieranie umów kompensacyjnych i potrąceniowych, zakupu i sprzedaży wierzytelności
• sporządzanie biznes planów i wniosków kredytowych
• przekształcenia firm
• opiniowanie umów

Wróć