Kompleksowa obsługa prawna

• zastępstwa procesowego przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i administracyjnymi, sporządzania pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych,
• kompleksowej, stałej obsługi prawnej przedsiębiorców,
• prowadzenia w charakterze pełnomocnika postępowań podatkowych,
• zakładania i rejestracji spółek handlowych i innych przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego,
• przygotowywania i opiniowania projektów umów oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
• przygotowywania i prowadzenia procedur przekształceń spółek,
• pomocy prawnej w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji,
• udzielania porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji,
• prowadzenia postępowania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wróć